Golfbanor i konkurs

Dessvärre är det relativt vanligt att svenska golfbanor går i konkurs. Ingetorps Golfbana gjorde till exempel detta 2012.

Det finns många golfbanor i Sverige, senast jag såg var närmare 460 stycken, men dessvärre uppstår emellanåt ekonomiska problem hos flera av dessa golfbanor som kan leda till konkurser. Detta är en mycket allvarlig trend som behöver vändas för att inte fler av våra fina och unika golfbanor runt om i Sverige ska försvinna.

2012 gick företaget GSI Bolaget i konkurs. Företaget ägde Ingetorps Golfbana, som låg strax norr om Kungälv längs med E20. Anledningarna till varför det gick så dåligt för GSI är oklart och varför det ledde fram till konkurs. Problem med vikande antal spelande på golfbanan är dock förmodligen huvudorsaken.

Frågan är vad som kan göras för att se till att inte fler golfbanor går i konkurs? Finns det en gräns på hur många golfbanor som det är rimligt att driva och hålla i gång i Sverige, sett till hur många aktiva golfare det i dag finns? Är den gränsen nådd? Och kommer i så fall fler golfbanor att försvinna i framtiden?

Observera att denna sida inte har något samröre med den tidigare Ingetorps GK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *